کارشناس امور مشتریان (CRM)

توضیحات موقعیت شغلی
 • ارزیابی رضایت و وفاداری مشتری
 • مستند سازی و بهبود فرآیند‌های مرتبط
 • طراحی سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان
 • دریافت و تحلیل نیازهای جدید نرم افزار CRM
 • همکاری در امور مربوط به پاسخ گویی مشتریان
 • تدوین اهداف سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تدوین برنامه جذب، حفظ و توسعه روابط با مشتری
 • برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان واحدهای مربوطه
 • شناسایی وضعیت موجود سیستم‌ مدیریت ارتباط با مشتریان
 • ارائه گزارش‌های پیشرفت پروژه و عملکرد سیستم‌ها به مدیر مربوطه
 • کمک در تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه ی ارتباط با مشتریان
 • بررسی وضعیت موجود، شناسایی و توسعه کانال‌های ارتباط با مشتری
 • اعمال شیوه‌های رفتاری خاص و سفارشی در برابر مشتریان استراتژیک
 • پیشنهاد راهکارهای جدید در حوزه سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان
 • تحلیل نیازهای جدید سازمان و به روز رسانی و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 


نیازمندی های موقعیت شغلی
 • مدیریت زمان
 • مهارت ادراکی
 • مهارت شنیداری
 • روحیه کار تیمی
 • قدرت تصمیم گیری
 • مهارت‌های تحلیلی
 • مهارت حل پیچیدگی
 • مهارت و هنر مذاکره
 • مهارت کاربردی کامپیوتر
 • آشنایی با زبان انگلیسی
 • تجربه موفق در پروژه‌هایCRM
 • آشنایی با فرآیند فروش و بازاریابی
 • توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران
 • آشنایی با سیستم های حسابداری و ERP
 • دانش و تجربه کافی در زمینه نرم افزارهایCRM
 • توانایی ارتباط با مشتری و رسیدگی به امور مشتریان
ارسال درخواست برای این شغل