صندوقدار فروشگاه های جین وست

توضیحات موقعیت شغلی
 • کار با دستگاه کارت ‌خوان
 • کار با دستگاه بارکد خوان
 • سند زدن در انتهای شیفت کاری
 • بایگانی اسناد و مدارک به ‌صورت روزانه
 • حفظ و نگهداری اموال با ارزش و رعایت نکات ایمنی
 • نوشتن گزارش روزانه برای مدیریت در انتهای شیفت کاری
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • مهارت ارتباط موثر
 • دارای صبر و حوصله
 • علاقمند به کار صندوق
 • آشنایی با اصول صندوقدار
 • آشنایی با اصول حسابداری
 • دقیق و منظم در امور محوله
 • آشنا با نرم افزار مالی جهت صندوق
ارسال درخواست برای این شغل