مسئول چیدمان

توضیحات موقعیت شغلی
 • پیگیری امور مربوط به توزیع اقلام تبلیغاتی
 • ارائه گزارش عملکردی ماهیانه به مقام مافوق
 • پیگیری امور مربوط به چاپ (Display، پوسترها و...)
 • ارائه دستورالعمل های چیدمان به دستیاران چیدمان و پیگیری روند انجام امور
 • دریافت اقلام تبلیغاتی آماده شده و ارسال به انبار مصرفی و ارائه برنامه توزیع به انبار
 • طراحی دستورالعمل مربوط به موزیک، رنگ، بو، وضعیت، ویترین، استندها و...
 • ارسال دستور العمل های طراحی شده به مقام مافوق جهت تأییدیه (با همراهی مدیر کالا)
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • نظم
 • صداقت
 • امانت داری
 • هیجان پذیری
 • مهارت ادراکی
 • توجه به جزئیات
 • مهارت رنگ شناسی
 • مهارت زیبایی شناسی
 • مهارت زبان انگلیسی 
 • مهارت کاربردی کامپیوتر
 • مهارت طراحی و دکوراسیون
ارسال درخواست برای این شغل