پیک موتوری (دائمی و موقت)

توضیحات موقعیت شغلی
  • ارسال بسته ها به نقاط مختلف تهران
  • ساعت کاری از 8:30 الی 20
نیازمندی های موقعیت شغلی
  • گواهینامه
  • بیمه موتور
  • کارت موتور
ارسال درخواست برای این شغل