کارشناس حسابداری

توضیحات موقعیت شغلی
 • ​ثبت اسناد حسابداری
 • بودجه‌ریزی سازمان را انجام دهید
 • در بخش هزینه، درآمد ، فروش و یا ….
 • آشنا با اصول و شیوه‌های تلفیق باشید
 • آشنا با سیستم‌های مکانیزه مالی باشید
 • برنامه‌های مالی و اقتصادی را ارزیابی کنید
 • در محاسبه بهای تمام شده تجربه داشته باشید
 • بهای تمام‌شده فعالیت‌ها، محصولات و خدمات را محاسبه کنید
 • گزارش‌های مورد نیاز مدیریت سازمان را در حوزه‌های مالی تهیه کنید
 • صدور چک ، ضمانت نامه ، سفته و … و پیگیری مهر و امضاء آن و تحویل به ذی نفعان
 • انجام برخی از پیگیری های مربوط به سازمان امور مالیاتی و مراجعه به آنها در صورت نیاز
 • کنترل و بایگانی اسناد حسابداری مثل فاکتورها، صورت حسابها، لیست حقوق و دستمزد و بیمه و …
 • تهیه مقدماتی صورت های مالی شرکت و ارائه به رئیس حسابداری یا مدیر مالی جهت کنترل و تأیید نهایی
 • ثبت درآمدها و هزینه های شرکت و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت
 • همکاری در ثبت اطلاعات حضور و غیاب کارکنان جهت محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوقی به آنها
نیازمندی های موقعیت شغلی

مهارت‌های عمومی

 • علاقه به کارتیمی
 •  مهارت حل مسئله
 •  آشنایی با MS-Office و به طور خاص Excel
 •  توانایی استفاده‌ روان از متن‌های انگلیسی تخصصی مرتبط


مهارت‌های تخصصی

 • آشنایی با روش‌های تهیه بودجه
 • آشنایی با روش‌های محاسبه‌ی بهای تمام شده
ارسال درخواست برای این شغل