کارشناس بازاریابی محتوا

توضیحات موقعیت شغلی
 • حضور به موقع و حفظ نظم و انضباط
 • تلاش برای حفظ اسرار مجموعه و امانتداری
 • ارائه راهکارهای موثر در جهت توسعه و بهبود و پیشرفت کار
 • انجام امور بر اساس روال‌های تعیین شده واحدهای مالی و منابع انسانی
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مدیر مافوق
 • حفظ، استفاده بهینه و برنامه ریزی درست، بمنظور استفاده مطلوب از امکانات و تجهیزات در دسترس
 • ارتقاء و بروزرسانی دانش و مهارت‌های مورد نیاز با بهره گیری از دانش و مسائل روز دنیا بصورت مرتب و کمک به توسعه وانتقال آن به سایر پرسنل طبق نظر مدیر مافوق.
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • ویرایش و پایش مقالات منتشر شده
 • تهیه فاکتورهای انتشار آگهی‌ها (رپورتاژ آگهی)
 • نوشتن محتوای شبکه‌های اجتماعی در صورت لزوم
 • نوشتن سناریو، مقاله برای وبلاگ هولدینگ، تولید محتواهای هفتگی و تصویری همچنین رپورتاژ آگهی برای مشتریان (دیجی واش، جین وست و ...)
ارسال درخواست برای این شغل