دستیار منابع انسانی

توضیحات موقعیت شغلی
 • ایمنی و بهداشت محیط کار
 • آشنا با فرایندهای منابع انسانی
 • روابط کار و رضایت سنجی کارکنان
 • پیگیری امور خدمات و پشتیبانی شرکت
 • انجام امور بایگانی و حفظ پرونده کارکنان 
 • ارائه گزارشات مستمر به مدیر منابع انسانی
 • انجام هماهنگی های لازم و مدیریت کردن زمان بندی جلسات
 • پشتیبانی اداری و ثبت اطلاعات کارکنان در نرم افزار منابع انسانی
 • همکاری با واحدهای جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، حقوق و دستمزد، بیمه و امور رفاهی
 • هماهنگی با واحد های مختلف سازمان برای اجرای پروژه ها، دستورالعمل ها و برنامه ها و نظارت بر اجرای آن
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • هماهنگ کننده
 • روحیه کار تیمی
 • روابط عمومی بالا
 • پر انرژی و با انگیزه
 • تسلط به نرم افزارهای
 • توانمند در امور اجرائی
 • پیگیر و مسئولیت پذیر
 • آشنا به Microsoft Office
 • آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی
 • توانایی حل مساله و مدیریت بحران
 • آشنا به اصول نامه نگاری و مکاتبات اداری
ارسال درخواست برای این شغل