راننده (با خودرو)

توضیحات موقعیت شغلی

استخدام راننده دائمی با خودرو

نیازمندی های موقعیت شغلی

گواهی نامه رانندگی

مسئولیت پذیر

ارسال درخواست برای این شغل