باریستا

توضیحات موقعیت شغلی
 • گرفتن فوم شیر
 • عصاره گیری از قهوه
 • تست محصولات نهایی
 • مدیریت موارد مصرفی
 • تشخیص انواع قهوه از هم
 • آماده سازی و تمیزکردن بخش
 • دم آوری استاندارد انواع قهوه
 • دم آوری قهوه‌های نسل سوم و دمی
 • ارائه لیست موارد مصرفی مورد نیاز
 • تمامی موارد مربوط به نوشیدنی گرم 
 • اعلام محصولات مورد استفاده روزانه
 • طعم شناسی و مهارت ایجاد طعم‌های جدید
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • یادگیرنده
 • دقت و سرعت بالا
 • زمانسنجی و مدیریت زمان
 • قدرت چشایی و بویایی بالا
 • پرانرژی و فعال در محیط کار
 • داشتن تجربه بار گرم در کافه 
ارسال درخواست برای این شغل