سرپرست لجستیک

توضیحات موقعیت شغلی
 • نظارت و مدیریت پرسنل زیرمجموعه
 • ثبت و پیگیری درخواست‌های کالا از انبار
 • تهیه گزارشات درخواست شده از طرف مدیر واحد
 • نظارت بر توزیع کالاهای ارسال و دریافت شده به مشتریان
 • پیگیری تردد، حضور و غیاب پیک‌ها و ثبت درخواست‌های آن‌ها
 • چک کردن مبالغ دریافتی پیک‌ها با فاکتورها و ارائه به واحد حسابداری و تسویه حساب 
 • بررسی و انتقال اشکالات و موارد خاص به مدیر واحد همچنین پیگیری این موارد تا بر طرف شدن کامل آن
 • چک کردن و بررسی مرسولات دریافت شده از انبار و انجام هماهنگی‌های لازم با سرپرست واحدهای مربوطه
 • نظارت و کنترل کار پیک‌ها برای رساندن بسته به مشتریان و ارائه گزارش از عملکرد آن‌ها به واحد حقوق و دستمزد و منابع انسانی
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • حداقل سه سال سابقه کار
 • آشنایی با مفاهیم مشتری مداری
 • آشنایی با اصول مدیریت و سرپرستی تیم
 • مسئولیت دستور گیری از: مدیر لجستیک
 • مسئولیت گزارش دهی به: مدیر لجستیک
 • اختیارات تماس با:سایر کارشناسان واحدها
ارسال درخواست برای این شغل