کارگر خشکشویی

توضیحات موقعیت شغلی
  • کارگر خشکشویی دیجی واش
نیازمندی های موقعیت شغلی
  • مسئولیت پذیر
ارسال درخواست برای این شغل