کارشناس محصول (Product)

توضیحات موقعیت شغلی

 • R&D توانایی
 • مدیریت کنترل موجودی.
 • توانایی آرشیو اطلاعات و فعالیت‌های آماری 
 • در تهیه طرح عرضه‌ی محصول و اجرای کار همکاری کنید
 •  درخواست مشتریان برای تغییر در محصولات موجود را بررسی کنید
 • در طول زمان پروژه‌ی تولید، پایش و مراقبت از آن را بر عهده بگیرید
 •  محصول را براساس نیازمندی‌های توافق شده با تولید تحویل بگیرید
 •  در فروش و استقرار محصول جدید برای چند مشتری اول مطابق طرح عرضه همکاری کنید
 •  نیروهای پشتیبانی فنی، مهندسی فروش و بازاریابی را برای محصولات جدید آموزش دهید.
 •  نیازمندی‌ها را مرور و تحلیل کنید. همکاری در تهیه اسناد لازم در این زمینه با تیم تولید بر عهده‌ی شماست
 • نیازها و خواسته‌های مشتریان محصولات موجود را بررسی کرده برای نسخه‌های بعدی آن‌ها برنامه‌ریزی کنید
 • قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری در تهیه پروپوزال یا مورد تجاری (Business Case) برای ایده محصولات جدید همکاری کنی 
 • محصولات جدید را به واحد تولید گروه براساس خواسته و نیاز مشتری در قالب مدل‌های مناسب، مانند مدل کسب و کار

نیازمندی های موقعیت شغلی
 • مهارت های ارتباطی عالی 
 • مهارت برنامه ریزی و سازماندهی
 • مهارت مدیریت زمان 
 • توان کار تیمی 
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی


ارسال درخواست برای این شغل