متصدی خدمات

توضیحات موقعیت شغلی
 • انجام امور محوله از سوی مقام مافوق
 • ارائه گزارش روزانه عملکردی به مقام مافوق
 • انجام امور مربوط به پذیرایی (در صورت نیاز)
 • انجام امور نظافتی مربوط به سرویس های بهداشتی، آبدارخانه و ظروف، سطح فروشگاه یا کافه، ویترین ها و... (با توجه به برنامه اعلامی از سوی مدیر فروشگاه)
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • دقت
 • نظم
 • تعهد
 • صداقت
 • اطمینان
 • پاکیزگی
 • وقت شناسی
 • مهارت ارتباطی
 • مسئولیت پذیری
ارسال درخواست برای این شغل