کارشناس جذب و استخدام

توضیحات موقعیت شغلی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی
 • دریافت نیازهای نیروی انسانی واحدها
 • یافتن کاندیدای مورد نظر کمیت و کیفیت
 • مشارکت در فرآیند جامعه پذیری افراد منتخب
 • انتشار آگهی های استخدامی در کانال های کارمند یابی مناسب
 • غربال کردن رزومه ها براساس شرایط احراز و انتخاب افراد متناسب از میان کاندیداها
 • برنامه ریزی و انجام مصاحبه تلفنی و هماهنگی برای مصاحبه عمومی و مصاحبه تخصصی
نیازمندی های موقعیت شغلی
 • مهارت زبان انگلیسی
 • آشنا به کانال های استخدامی
 • مسلط به تست های استخدامی
 • مسلط به فرآیند جذب و استخدام
 • مسلط به مصاحبه و تکنیک های آن
 • آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی
 • مهارت کار با کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس
ارسال درخواست برای این شغل